Tehnocontrol DOO je od 2005. godine ovlašćeni distributer i serviser laboratorijske opreme za ispitivanje mašina za zaštitu bilja AAMS-SALVARANI za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Licenca za rad sa opremom Siniša Simeunović  
Licenca za rad sa opremom Jelena Vurdelja  
Licenca za rad sa opremom Miroslav Ivić  
Licenca za rad sa opremom Tijana Bajčeta  
  AAMS-Salvarani