Tehnocontrol DOO je od 2005. godine ovlašćeni distributer i serviser laboratorijske opreme za ispitivanje mašina za zaštitu bilja AAMS-SALVARANI za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
Sprayscaner (sprej skener) (english)  

Flow rate device (Mehanički merač protoka za atomizere) (english)

 
Test box and manometer tester
(Ispitivač manometra i kutija sa osnovnim alatom za merenje) (english)
 
Pumptester (Ispitivač pumpi) (english)  
WIKA Sertifikat  
Certifikat ugovora AAMS-SALVARANI - Tehnocontrol doo  
  AAMS-Salvarani